Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar.

28-02-2015