Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar.

02-09-2014